Elementul cromatic în opera bacoviană
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
131 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 15:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:821.135.1-1.09 (2)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1630)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1217)
SM ISO690:2012
POZNEAC, Silviana; BOTNARI, Liliana. Elementul cromatic în opera bacoviană. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 114-117. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Elementul cromatic în opera bacoviană


CZU: 37.016:821.135.1-1.09
Pag. 114-117

Pozneac Silviana, Botnari Liliana
 
Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020