Implicarea cadrului didactic în creşterea performanţei elevilor la limba şi literatura română
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
125 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-18 12:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.124:[811.135.1+821.135.1] (2)
Educație (6274)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (882)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1217)
SM ISO690:2012
POPA, Nadejda. Implicarea cadrului didactic în creşterea performanţei elevilor la limba şi literatura română. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 110-113. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Implicarea cadrului didactic în creşterea performanţei elevilor la limba şi literatura română


CZU: 371.124:[811.135.1+821.135.1]
Pag. 110-113

Popa Nadejda
 
Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020