Analize curriculare cu privire la predarea conversiunii(ciclul gimnazial în Republica Moldova şi România)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
139 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 14:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:811.135.1 (25)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1630)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (882)
SM ISO690:2012
MELNIC, Natalia. Analize curriculare cu privire la predarea conversiunii(ciclul gimnazial în Republica Moldova şi România). In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 104-109. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Analize curriculare cu privire la predarea conversiunii(ciclul gimnazial în Republica Moldova şi România)


CZU: 37.016:811.135.1
Pag. 104-109

Melnic Natalia
 
Centrul de Excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020