Poziţia statelor-membre ale Uniunii Europene privind integrarea europeană a Republicii Moldova.
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
74 0
SM ISO690:2012
COŞCODAN, Mariana; RUSU, Rodica. Poziţia statelor-membre ale Uniunii Europene privind integrarea europeană a Republicii Moldova.. In: Teoria şi practica administrării publice. 20 mai 2013, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Academia de Administrare Publică, 2013, pp. 144-147. ISBN 978-9975-4241-5-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2013
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 20 mai 2013

Poziţia statelor-membre ale Uniunii Europene privind integrarea europeană a Republicii Moldova.

Attitude of EU member states on the Republic of Moldova’s European integration

Позиция государств-членов Европейского союза в связи с европейской интеграцией Республики Молдова


Pag. 144-147

Coşcodan Mariana, Rusu Rodica
 
Academia de Administrare Publică
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020


Rezumat

The complex process of transformation of the Republic of Moldova in an european State, with a real prospect of accession to the European Union, requires the active involvement of national authorities, the whole of civil society, as well as obtaining external support from all EU Member States. External support is essential in the case of the Republic of Moldova, since only thus can be obtained support in the resolution of problems and can transfer users experience accumulated by the Eastern European States in the roadmap on the path of European integration.