Modalitatea de implementare a strategiei la lecţiile-atelier
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
118 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 13:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:[811.135.1+821.135.1.09] (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1630)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (882)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1217)
SM ISO690:2012
LUPU, Doina. Modalitatea de implementare a strategiei la lecţiile-atelier. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 100-103. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Modalitatea de implementare a strategiei la lecţiile-atelier


CZU: 37.016:[811.135.1+821.135.1.09]
Pag. 100-103

Lupu Doina
 
Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020


Rezumat

The Reading Workshop is an instructional practice and teaching method that will help students develop as readers, speakers, and independent thinkers. This strategy comprises three components that work together in order to allow the teacher provide his/her pupils with the necessary skills, abilities, and behaviors that will help them grow as rational personalities. Its structure supports students’ development because it incorporates both demonstration, guided practice, and individual contribution.

Cuvinte-cheie
atelier de lectură, competențe, text, tehnici, strategie, sarcini