Strategii de dezvoltare a competenţei de lectură
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
121 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-18 12:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:028:821.135.1 (2)
Probleme generale de didactică și metodică (682)
Biblioteconomie (257)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1217)
SM ISO690:2012
LUNGU, Angela. Strategii de dezvoltare a competenţei de lectură. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 91-99. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Strategii de dezvoltare a competenţei de lectură


CZU: 37.02:028:821.135.1
Pag. 91-99

Lungu Angela
 
Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020