Strategii didactice de predare a operei lui Ion Luca Caragiale în şcoală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
141 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 12:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:821.135.1.09 (10)
Probleme generale de didactică și metodică (682)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1217)
SM ISO690:2012
LEBEDIUC, Adela. Strategii didactice de predare a operei lui Ion Luca Caragiale în şcoală. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 86-90. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Strategii didactice de predare a operei lui Ion Luca Caragiale în şcoală


CZU: 37.02:821.135.1.09
Pag. 86-90

Lebediuc Adela
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020


Rezumat

Interpretation of artistic text in literary classes is a complex approach. The capitalization of I. L. Caragiale literary work during several distinct stages of the lesson is a basic condition in the teaching process. The use of appropriate teaching strategies will allow a correct interpretation of the literary text.

Cuvinte-cheie
artistic text, didactic strategies, stages, Methods