Dezvoltarea competenţei de comunicare în cadrul Atelierului de discuţie
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
98 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 10:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:808.5:811.135.1 (1)
Probleme generale de didactică și metodică (682)
Retorica vorbirii. Arta și tehnica exprimării orale (68)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (882)
SM ISO690:2012
LEANCĂ, Mariana. Dezvoltarea competenţei de comunicare în cadrul Atelierului de discuţie. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 81-85. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Dezvoltarea competenţei de comunicare în cadrul Atelierului de discuţie


CZU: 37.02:808.5:811.135.1
Pag. 81-85

Leancă Mariana
 
Gimnaziul „Tudor Strişcă", s. Satul Nou, r. Cimişlia
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020