Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
323 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 09:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:[811.135.1+821.135.1] (18)
Probleme generale de didactică și metodică (815)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1094)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1552)
SM ISO690:2012
CRĂCIUN, Alexandra. Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 41-47. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română


CZU: 37.02:[811.135.1+821.135.1]
Pag. 41-47

Crăciun Alexandra
 
Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020