Sindromul Bergman și boala de refl ux gastroesofagian
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
258 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-12 13:17
SM ISO690:2012
ISTRATI, Valeriu; SCORPAN, Anatolie; NAFORNIȚĂ, Albina; SCURTU, Alina; HOTINEANU, Raisa; GAVRILIUC, Svetlana; CONDRATCHI, Ludmila. Sindromul Bergman și boala de refl ux gastroesofagian. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2013, nr. 5(50), pp. 34-36. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 5(50) / 2013 / ISSN 1729-8687

Sindromul Bergman și boala de refl ux gastroesofagian

Bergman syndrome in gastroesophageal refl ux disease

Синдром Бергмана при гастроэсофагальнойрефлюксной болезни


Pag. 34-36

Istrati Valeriu1, Scorpan Anatolie2, Naforniță Albina3, Scurtu Alina1, Hotineanu Raisa1, Gavriliuc Svetlana1, Condratchi Ludmila1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Central Feroviar,
3 Policlinica Centrală Feroviară
 
Disponibil în IBN: 14 februarie 2020


Rezumat

Extradigestive manifestations of gastroesophageal refl ux disease are common and can be the main reasons for a physician offi ce visit. We present a clinical case in which cardialgya as a symptom of gastroesophageal refl ux disease prevailed over the esophageal symptoms, leading to patient hospitalization in the cardiological department

Внепищеводные проявления гастроэзофагеалной рефлюксной болезни (ГЭРБ) встречаются часто и могут быть основной причиной обращения к врачу. Представляем клинический случай, когда кардиалгическая симптоматика ГЭРБ преобладала над эзофагеальной, что послужило причиной госпитализации больного в кардиологическом отделении.

Cuvinte-cheie
GERD, esophagitis, Barrett’s esophagus, Bergman’s syndrome,

ГЭРБ, эзофагит, пищевод Барретта, синдром Бергмана