Повышение пропускной способности и управляемости электропередач переменного тока
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
745 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-02 07:19
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В.; ТИМАШОВА, Л.В., ; ШАКАРЯН, Ю.Г.. Повышение пропускной способности и управляемости электропередач переменного тока . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-18. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(8) / 2008 / ISSN 1857-0070

Повышение пропускной способности и управляемости электропередач переменного тока

Pag. 1-18

Постолатий В.М., Быкова Е.В., Тимашова Л.В., , Шакарян Ю.Г.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Изложены основные технические характеристики и экономические показатели электропередач нового типа - управляемых самокомпенсирующихся высоковольтных линий (УСВЛ). Преимущества данного типа электропередач по сравнению с традиционными состоят в повышенной пропускной способности и глубокой управляемости режимными параметрами и характеристиками. Эти преимущества достигаются за счет нового конструктивного исполнения, применения комплекса оборудования - фазорегулирующих и компенсирующих устройств и соответствующих систем управления. По своим принципам работы и режимным показателям данные электропередачи относятся к категории управляемых гибких систем передачи электроэнергии переменного тока (Controlled Flexible Alternating Current Transmission Sistems – CFACTS).

Sunt expuse caracteristicile tehnice principale şi indicatorii economici a liniilor de tip nou pentru transportarea energiei electrice – linii dirijate de tensiune înaltă cu autocompensare (LDACTÎ). Priorităţile acestor linii în comparaţie cu cele tradiţionale constă în capacitatea majoră de transportare a energiei şi dirijării profunde a parametrilor şi caracteristicilor de regim. Aceste priorităţi sunt realizate din contul perfectărilor constructive noi, utilizării unui utilaj complex – instalaţii de compensare şi reglare a fazei şi sisteme respective de dirijare. Conform principiului de lucru şi indicatorilor de regim aceste linii se referă la categoriile sistemelor flexibile de dirijare a transportului energiei electrice de curent alternativ (Controlled Flexible Alternating Current Transmission Sistems - CFACTS).

The basic characteristics and economic parameters of electricity transmissions of new type - controlled self-compensating high-voltage lines (CSHVL) are stated. Advantages of the given type of electricity transmissions in comparison with traditional consist in the increased throughput and deep regulating in regime parameters and characteristics. These advantages are reached due to a new design, application of a complex of the equipment – phase shifting and compensating devices and the appropriate control systems. By the principles of work and regime parameters the given electricity transmissions concern to a category of controlled flexible systems of transfer of the electric power of an alternating current (Controlled Flexible Alternating Current Transmission Systems – CFACTS).

Cuvinte-cheie
Управляемая линия электропередачи, гибкие электропередачи, пропускная способность, натуральная мощность, фазорегулирующие устройства