Arhiva Știinţifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei. de la secretizare la desecretizare (1984–1993)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
166 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 14:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
930.253:061.12(478)”1984-1993” (1)
Arhivistică. Arhive (17)
Organizații guvernamentale și tipuri de cooperare (163)
SM ISO690:2012
STRATAN, Nicolae; ODOCHICIUC, Victor; ANDREI, Grigore. Arhiva Știinţifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei. de la secretizare la desecretizare (1984–1993). In: Revista Militară. Studii de securitate şi apărare. 2019, nr. 2(22), pp. 187-193. ISSN 1857-405X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Numărul 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X

Arhiva Știinţifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei. de la secretizare la desecretizare (1984–1993)

Central Scientific Archive of the Academy of Sciences of Moldova. from secretization to desecretization (1984–1993


CZU: 930.253:061.12(478)”1984-1993”
Pag. 187-193

Stratan Nicolae, Odochiciuc Victor, Andrei Grigore
 
Arhiva Știintifică Centrală a AȘM
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2020


Rezumat

The Central Scientific Archive of the Academy of Sciences of Moldova permanently keeps the documentary materials which attest the activity of the Academy of Sciences in general and the multiannual work of its scientists in particular. In 1984, the Central Scientific Archive continued to be the structural part of the Presidium Apparatus of the Academy of Sciences of Moldova, with the permanent component of documentary materials, gathered over the years of its scientific-economic and cultural activity, along with the manuscripts, works and records of the scientists and other documentary materials making part of the State Archive Fund of the Republic of Moldova. On December 3, 1992 the Presidium of the Academy of Sciences of Moldova has adopted the Dispozition Nr. 03-245 „About the establishing of the Comission for the documents transfer from the way of secret keeping to the common way of keeping”. In 1993, following the desecretization of documentary materials of the so-called First Section accumulated during the years 1946–1962, 27 dossiers have been transmitted to Archive for permanent storage.

Cuvinte-cheie
Central Scientific Archive of the Academy of Sciences of Moldova, secret documents, manuscripts, years 1984–1993