Механизмы формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
399 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-05 05:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.1:614.253:159.9.07 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1911)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (660)
Psihologie (2294)
SM ISO690:2012
БАНУЛ, Ксения. Механизмы формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников. In: Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern . Vol. II, 18-19 octombrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 232-236. ISBN 978-9975-76-290-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II, 2019
Simpozionul "Tradiţie şi inovaţie în educaţie"
Chişinău, Moldova, 18-19 octombrie 2019

Механизмы формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников

CZU: 378.1:614.253:159.9.07

Pag. 232-236

Банул Ксения
 
Тираспольский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 13 februarie 2020


Rezumat

статья посвящена особенностям формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников. Рассматриваются механизмы и педагогические условия формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников. Наличие развитой эмпатической коммуникативной компетенции у медицинских работников делает специалиста более успешным и востребованным.

The article is devoted to the features of the formation of empathic communicative competence of future medical workers. The mechanisms and pedagogical conditions of the formation of empathic communicative competence of future medical workers are considered. The presence of developed empathic communicative competence among medical workers makes a specialist more successful and in demand.

Cuvinte-cheie
коммуникация, компетенция, эмпатия, механизм, условие,

communication, competence, empathy mechanism, condition

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-95068</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019</cfResPublDate>
<cfVol>Vol. II</cfVol>
<cfStartPage>232</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-76-290-8</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/95068</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>Механизмы формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>коммуникация; компетенция; эмпатия; механизм; условие; communication; competence; empathy mechanism; condition</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'><p>статья посвящена особенностям формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников. Рассматриваются механизмы и педагогические условия формирования эмпатической коммуникативной компетенции будущих медицинских работников. Наличие развитой эмпатической коммуникативной компетенции у медицинских работников делает специалиста более успешным и востребованным.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The article is devoted to the features of the formation of empathic communicative competence of future medical workers. The mechanisms and pedagogical conditions of the formation of empathic communicative competence of future medical workers are considered. The presence of developed empathic communicative competence among medical workers makes a specialist more successful and in demand.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-62271</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-62271</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-62271-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Банул</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Ксения</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>