Elaborarea modelului matematic al sistemului de încălzire a casei cu multe etaje
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
628 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-16 12:45
SM ISO690:2012
POSTOLATI, Vitali; SUSLOV, Victor; GRODEŢKI, Mihail. Elaborarea modelului matematic al sistemului de încălzire a casei cu multe etaje. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 72-76. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(10) / 2009 / ISSN 1857-0070

Elaborarea modelului matematic al sistemului de încălzire a casei cu multe etaje

Pag. 72-76

Postolati Vitali, Suslov Victor, Grodeţki Mihail
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Разработана математическая модель системы отопления многоэтажного дома, позволяющая решать проблему распределения между квартирами тепла централизованного теплоснабжения. Учитывается собственное автономно выработанное тепло, которое определяется с помощью индивидуальных счетчиков газа и электроэнергии. Принципиальной особенностью модели является возможность учета взаимного теплообмена между квартирами.

Este elaborat modelul matematic al sistemului de încălzire a casei a multe etaje, ce permite soluţionarea problemei distribuirii pe apartamente a căldurii asigurate centralizat. Se ia în consideraţie căldura proprie generată autonom, care se determina cu ajutorul contoarelor individuale de gaz şi energie electrică. Particularitate principală a modelului este posibilitatea evidenţei mutuale a schimbului de căldură între apartamente

The mathematical model of a heating system of the multi-storied house is developed, allowing solving a problem of distribution between apartments of heat of the centralized heat supply. It is taken into account own independently developed heat, which is determinate by means of individual counters of gas and the electric power. Basic feature of model is the opportunity of the account of mutual heat exchange between apartments.

Cuvinte-cheie
центральное отопление, многоэтажный дом, квартиры, распределение тепла.,

математическая модель