Abdomenoplastia după pierderea masivă a masei corporale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
41 0
SM ISO690:2012
CONŢU, Ghenadie; CONŢU, Oleg; BALAN, Sergiu; MAHOVICI, Igor; REVENCU, Dan; CUPCEA, Marianna; GUŢU, A.. Abdomenoplastia după pierderea masivă a masei corporale. In: Arta Medica . 2019, nr. 3(72), p. 29. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852

Abdomenoplastia după pierderea masivă a masei corporale

Abdominoplasty after massive weight loss


Pag. 29-29

Conţu Ghenadie1, Conţu Oleg12, Balan Sergiu2, Mahovici Igor2, Revencu Dan1, Cupcea Marianna1, Guţu A.2
 
1 Clinica de Medicină estetică Sancos,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 11 februarie 2020


Rezumat

Introducere: Peretele abdominal la pacienții cu pierdere masivă a masei corporale (PMMC) suferă deformații morfologice majore (exces de tegumente sub formă de pliuri și rulouri, laxitate a tegumentelor și complexului musculo-aponeurotic). Abdomenoplastia (AP) la acești pacienți este mult mai complexă. Scopul: Optimizarea rezultatelor la pacienții cu PMMC. Material și metode: Au fost operați 65 pacienți cu PMMC. Vîrsta pacienților era cuprinsăîntre 23 și 62 ani. PMMC a urmat după bypassul gastric în 41 cazuri, după „Gastric sleeve” – 2 cazuri, tratament dietetic și comportamental – 12 cazuri. AP clasică s-a efectuat la 3 pacienți, AP extinsă – 12, AP „Fleur des lis” – 46, AP circumferențială – 3, AP tip „corset” –1. Rezultate: AP s-a efectuat peste 12 luni după suportarea operațiilor metabolice, la pacienții cu masa corporală stabilă. AP clasică și cea circumferențială nu rezolvă deplin excesul dermal pe orizontală, în regiunea epigastrală. După AP „Fleur des lis” mai pot rămîne excese dermale în hipocondru, iar AP tip „corset” a permis înlăturarea lor adecvată și conturarea taliei. Complicații majore nu s-au înregistrat. Necroze moderate marginale s-au întîlnit în 5 cazuri la pacienții cu AP „Fleur des lis”. 4 pacienteau necesitat excizii suplimentare dermo-lipidice. Concluzii: Elecțiunea metodei de AP după PMMC depinde de caracterul deformațiilor peretelui abdominal, de elasticitatea țesuturilor, de excesul dermal, atît pe verticală, cît și pe orizontală.

Introduction: The abdominal wall, in patients with massive weight loss (MWL), sufers major morphological deformities (excess of skin in the form of folds and rolls, laxity of the skin, muscle and aponeurosis). Abdominoplasty (AP) is much more complex in these patients. Aim: To optimize the results in patients with MWL. Material and methods: 65 patients with MWL had surgery. The patient’s age ranged between 23 and 62 years. MWL followed after gastric bypass in 41 cases, after "Gastric sleeve" - 2 cases, and after conservative treatment – 12 cases. The classic AP was performed on 3 patients, extended AP - 12, "Fleur des Lis" AP - 46, circumferential AP -3, "Corset" type AP-1. Results: AP was performed on patients with stable body mass, after undergoing metabolic surgeries (after 12 months from the surgery). The classic and circumferential AP do not solve completely horizontal dermal excess in the epigastric region. After "Fleur des Lis" AP dermal excesses may remain in the hypochondriac region, and the "corset" type AP allowed them to be removed appropriately and to contour the waist. Major complications were not recorded. Moderate marginal necrosis occurred in 5 cases and 4 patients have required additional dermo-lipid excisions. Conclusions: The choice of the AP method after MWL depends on the character of the deformations of the abdominal wall, the elasticity of the tissues, the dermal excess both vertically and on the horizontal.

Cuvinte-cheie
abdomenoplastia, pierderea masivă a masei corporale,

abdominoplasty, massive weight loss