Transportul energiei electrice prin liniile lungi
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
980 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-22 18:06
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; RIMSCHI, Valentin; PAŢIUC, Vladimir; UZUN, Mihail. Transportul energiei electrice prin liniile lungi. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 21-29. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(10) / 2009 / ISSN 1857-0070

Transportul energiei electrice prin liniile lungi

Pag. 21-29

Berzan Vladimir, Rimschi Valentin, Paţiuc Vladimir, Uzun Mihail
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Рассматриваются особенности передачи электрической энергии по длинным линиям и представлены характеристики изменения мощностей в начале и в конце линии, коэффициента мощности, коэффициента полезного действия ЛЭП, токов в зависимости от длины, параметров линии и параметров нагрузки. Исследовано влияние потерь на динамику мгновенных значений напряжений и токов в разомкнутых и короткозамкнутых длинных линиях и выявлены эффекты нелинейности в таких цепях при питании от синусоидального источника напряжения. Показано, что метод комплексных амплитуд не всегда применим при расчете режимов в длинных линиях.

Se examinează particularităţile transportului energiei electrice prin liniile lungi şi sunt prezentate caracteristicile evoluţiilor puterii la intrarea şi la ieşire liniei, a factorului de putere şi a randamentului, precum şi curenţilor în funcţie de lungimea liniei şi parametrii liniei şi a sarcinii. S-a cercetat în regimurile de mers în gol şi de scurtcircuit influenţa pierderilor de energie în liniile lungi asupra dinamicii evoluţiei valorilor instantanee ale tensiunilor şi curenţilor. Au fost depistate efecte de neliniaritate în linia lungă alimentată de la o sursă de tensiune sinusoidală. S-a constatat, că metoda amplitudinilor complexe nu întotdeauna se poate utiliza pentru calcularea regimului liniei lungi.

Transmission of electric energy along long lines is examined and characteristics of the change of capacities at the beginning and at the end of a line are submitted: factor of capacity, efficiency of a transmission line, currents depending on length, parameters of a line and parameters of loading. Influence of losses upon the dynamics of instant values of voltages and currents in the opened and short-circuited long lines is investigated and effects of nonlinearity in such chains are revealed at a power supply from a sinusoidal source of voltage. It is shown, that the method of complex amplitudes is not always applicable for the calculation of modes in long lines.

Cuvinte-cheie
линия электропередачи, передаваемая мощность, коэффициент полезного действия, коэффициент мощности.,

мощность, ток

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-9490</cfResPublId>
<cfResPublDate>2009-04-01</cfResPublDate>
<cfVol>10</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>21</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/9490</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Transportul energiei electrice prin liniile lungi</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>линия электропередачи; мощность; передаваемая мощность; ток; коэффициент
полезного действия; коэффициент мощности.</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Рассматриваются особенности передачи электрической энергии по длинным линиям и
представлены характеристики изменения мощностей в начале и в конце линии, коэффициента мощности,
коэффициента полезного действия ЛЭП, токов в зависимости от длины, параметров линии и параметров
нагрузки. Исследовано влияние потерь на динамику мгновенных значений напряжений и токов в
разомкнутых и короткозамкнутых длинных линиях и выявлены эффекты нелинейности в таких цепях при
питании от синусоидального источника напряжения. Показано, что метод комплексных амплитуд не всегда
применим при расчете режимов в длинных линиях.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Se examinează particularităţile transportului energiei electrice prin liniile lungi şi sunt prezentate
caracteristicile evoluţiilor puterii la intrarea şi la ieşire liniei, a factorului de putere şi a randamentului, precum şi
curenţilor în funcţie de lungimea liniei şi parametrii liniei şi a sarcinii. S-a cercetat în regimurile de mers în gol şi de
scurtcircuit influenţa pierderilor de energie în liniile lungi asupra dinamicii evoluţiei valorilor instantanee ale
tensiunilor şi curenţilor. Au fost depistate efecte de neliniaritate în linia lungă alimentată de la o sursă de tensiune
sinusoidală. S-a constatat, că metoda amplitudinilor complexe nu întotdeauna se poate utiliza pentru calcularea
regimului liniei lungi.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Transmission of electric energy along long lines is examined and characteristics of the change of
capacities at the beginning and at the end of a line are submitted: factor of capacity, efficiency of a transmission line,
currents depending on length, parameters of a line and parameters of loading. Influence of losses upon the dynamics
of instant values of voltages and currents in the opened and short-circuited long lines is investigated and effects of
nonlinearity in such chains are revealed at a power supply from a sinusoidal source of voltage. It is shown, that the
method of complex amplitudes is not always applicable for the calculation of modes in long lines.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1304</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-223</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-10556</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-15594</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1304</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1304-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Берзан</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Владимир</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-223</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-223-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Римский</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Валентин</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-10556</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-10556-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Patsyuk</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Vladimir</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Пацюк</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>В.И.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-15594</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-15594-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Uzun</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihail</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>