Moldova vizavi de experienţa poloniei în utilizarea surselor regenerabile de energie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
491 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-30 14:20
SM ISO690:2012
TÎRŞU, Mihai. Moldova vizavi de experienţa poloniei în utilizarea surselor regenerabile de energie . In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 76-89. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070

Moldova vizavi de experienţa poloniei în utilizarea surselor regenerabile de energie

Pag. 76-89

Tîrşu Mihai
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele delegaţiei în Polonia a şef laborator M.Tîrşu privind experienţa de utilizare a surselor regenerabile de energie (SRE) în voievodatul Pomerania, precum şi recomandări utile pentru Republica Moldova în vederea utilizării experienţei Poloniei în acest domeniu.

В данной работе представлены результаты командировки в Польшу зав. лабораторией М.Тыршу относительно опыта использования возобновляемых источников энергии в воеводстве Поморск, а также полезные рекомендации для Республики Молдова при использовании опыта Польши в этой области.

In the given paper results of business trip to Poland of laboratory chief M.Tirsu are presented concerning experience of use of renewed energy sources in distinct Pomorsk, and also useful recommendations for Republic Moldova at use of experience of Poland in this field.

Cuvinte-cheie
surse regenerabile de energie

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-9473</doi_batch_id>
<timestamp>1619004913</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Energetica al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<issue>3(11)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Moldova vizavi de experienţa poloniei în utilizarea surselor regenerabile de energie
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihai</given_name>
<surname>Tîrşu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2009</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>76</first_page>
<last_page>89</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>