Bazele metodice de determinare a capacităţii de trecere-absorbţie a captatorul solar cu absorbitor tubular polimeric pe baza rezultatelor experimentale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
625 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-09 17:50
SM ISO690:2012
ERMURAŢCHII, Vladimir. Bazele metodice de determinare a capacităţii de trecere-absorbţie a captatorul solar cu absorbitor tubular polimeric pe baza rezultatelor experimentale. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 68-75. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070

Bazele metodice de determinare a capacităţii de trecere-absorbţie a captatorul solar cu absorbitor tubular polimeric pe baza rezultatelor experimentale

Pag. 68-75

Ermuraţchii Vladimir
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2013


Rezumat

В работе предложена методика определения приведенной пропускательно- поглощательной способности коллектора, абсорбер которого представляет собой регистр из полимерных труб, на основе экспериментальных данных, полученных при нулевом расходе воды и минимальной разности температур абсорбера и окружающей среды.

În lucrare se propune o metodă de determinare a capacităţii de trecere-absorbţie a colectorului, absorbitorul căruia reprezintă un registru din ţevi polimerice, pe baza rezultatelor experimentale, obţinute la un debit de apă de zero şi diferenţa de temperatură minimă a absorbitorului şi mediului ambiant.

It is presented technique of determination of the reduced carrying and absorptance capacity of collector, which absorber represents the register made from polymeric pipes. This determination was made on the basis of experimental data received at zero collector flow rate of water and minimum difference of temperatures between the absorber and the environment.

Cuvinte-cheie
солнечный коллектор, трубчатый полимерный абсорбер, пропускательно - поглощательная способность, испытания в нестационарном режиме