Tratamentul prin marsupializare a unui chist dentiger penetrant în sinusul maxilar pe dreapta
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
66 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-26 10:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.31:[616.716.1:616.215-002]:089 (1)
Stomatologie. Cavitatea bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor (300)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (222)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (408)
Poligrafii. Opere colective (6)
SM ISO690:2012
CUCU, Ghenadie. Tratamentul prin marsupializare a unui chist dentiger penetrant în sinusul maxilar pe dreapta. In: Medicina stomatologică . 2019, nr. 4(53), pp. 129-131. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 4(53) / 2019 / ISSN 1857-1328

Tratamentul prin marsupializare a unui chist dentiger penetrant în sinusul maxilar pe dreapta

Treatment by marsupialization of a dentigerous cyst invaginated in the right maxillary sinus


CZU: 616.31:[616.716.1:616.215-002]:089
Pag. 129-131

Cucu Ghenadie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

Chisturile dentigere sunt localizate la nivelul maxilarul superior în 30% din cazuri și sunt al doilea cele mai frecvente chisturi odontogene de dezvoltare. În continuare vom prezenta un caz clinic, tratat prin metoda marsupializării, la o pacientă de sex feminin cu vârsta de 50 de ani, ce acuza asimetrie facială. Marsupializarea are avantajul reducerii dimensiunilor cavităţii chistice progresiv. Având în vedere dimensiunea chistului (lungime mai mare de 30 mm, prezenţa dinţilor vitali asociaţi cavităţii chistice, riscul de perforaţie a sinusului maxilar și a planșeului fosei nazale pe dreaptă), a fost selectata o abordare minim invazivă.

Dentigerous cysts are locate d in the upper jaw in 30% of cases, and is the second most frequent developmental odontogenic cyst. We will present a clinical case, resolved by marsupialization, in a 50-year-old female patient, with the only complaint/sign being facial asymmetry. The surgical techniques that may be used depend on various factors, and marsupialization has the advantage of reducing the dimensions of the cystic cavity. Considering the size of the cyst (greater than 30 mm in length, the presence of vital teeth associated to the cystic cavity, perforation risk of the maxillary sinus and of the nasal fossa floor on the right side), there has been chosen a minimally invasive approach.

Cuvinte-cheie
chist, Marsupializare, chist dentiger, maxilar superior,

cone beam computerized tomography, OMF surgery, oral implantology, computer-assisted surgery