Crearea ofertei osoase a maxilarului superior cu atrofie avansata in reabilitarea implanto-protetica prin grefa osoasa autogena din creasta iliaca
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
442 34
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-14 09:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.314-007-089 (1)
Inspecţie şi control sanitar (66)
SM ISO690:2012
GHEŢIU, Alexandru; SÎRBU, Dumitru; CHELE, Nicolae; BRAN, Simion; JURJIU, Vadim; NOSACI, Andrei. Crearea ofertei osoase a maxilarului superior cu atrofie avansata in reabilitarea implanto-protetica prin grefa osoasa autogena din creasta iliaca. In: Medicina stomatologică . 2019, nr. 4(53), pp. 9-18. ISSN 1857-1328.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Medicina stomatologică
Numărul 4(53) / 2019 / ISSN 1857-1328

Crearea ofertei osoase a maxilarului superior cu atrofie avansata in reabilitarea implanto-protetica prin grefa osoasa autogena din creasta iliaca

Reconstruction of the upper jaw bone volume with advanced atrophy in the implant-prosthetic rehabilitation by autogenous bone graft from the iliac crest


CZU: 614.314-007-089
Pag. 9-18

Gheţiu Alexandru1, Sîrbu Dumitru1, Chele Nicolae1, Bran Simion2, Jurjiu Vadim1, Nosaci Andrei1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020


Rezumat

Cauzele și condiţiile pierderilor dentare condiţionează modificarea crestelor alveolare. Defectul crestei alveolare pune, de multe ori, medicul chirurg în dificultate atunci când se preconizează înserarea unui implant în crestele alveolare resorbite. Un spaţiu interarcadic mărit rezultă o lungime și formă coronară similară, ceea ce produce, în reconstrucţia protetică finală, un raport corono-radicular nefavorabil, aspect inestetic și poate crea dificultăţi de igienă orală și un pronostic nefavorabil pe termen îndelungat. Recoltarea grefei osoase de la nivelul crestei iliace este metoda de elecţie pentru defectele ce necesită cantităţi mari de os autogen, datorită riscului limitat și a unei abordări simple. În acest studiu au participat 8 pacienţi cu recoltarea grefei din creasta iliacă prin metoda convenţională și cea minimal invazivă. În urma acestui studiu putem afirma că morbiditatea în metoda minimal invazivă de recoltare de creastă iliacă este mai mică și reprezintă o tehnică potrivită în crearea ofertei osoase a maxilarului superior cu atrofie avansată, unde este neceasară o cantitate considerabilă de os autogen.

The causes and conditions of dental loss influences the alteration of alveolar ridges. Defects of the alveolar ridge often places the surgeon in difficulty when inserting an implant into the resorbed alveolar ridges. An enlarged space between dental arches results a similar coronary length and shape, which causes, in the final prosthetic reconstruction, an unfavorable corono-radicular ratio, an unaesthetic aspect and may create difficulties in oral hygiene and unfavorable longterm prognosis. Bone graft harvesting of iliac crest is the method of choice for defects requiring large amounts of autogenous bone due to limited risk and a simple approach. In this study attended 8 patients which were harvested from the iliac crest graft by conventional and minimally invasive methods. As a result of this study, we can afirm that morbidity in the minimal invasive method of iliac crest harvesting is lower and is a suitable technique for creating bone volume of the upper jaw with advanced atrophy where is needed a considerable amount of autogenous bone. Key words

Cuvinte-cheie
defecte osoase, adiţie osoasă, grefă autogenă, creasta iliacă, minim-invaziv,

bone defects, bone addition, autogenous graft, iliac crest, minimally invasive