Determinarea coeficientului de pierderi de căldură al colectorului de energie solară cu absorbitorul din ţevi polimerice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
636 8
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-21 17:33
SM ISO690:2012
ERMURAŢCHII, Vladimir. Determinarea coeficientului de pierderi de căldură al colectorului de energie solară cu absorbitorul din ţevi polimerice. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 42-48. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070

Determinarea coeficientului de pierderi de căldură al colectorului de energie solară cu absorbitorul din ţevi polimerice

Pag. 42-48

Ermuraţchii Vladimir
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В работе рассматривается определение полного коэффицента тепловых потерь коллектора солнечной энергии, абсорбер которого представляет собой регистр из полимерных труб, по результатам испытаний в нестационарных тепловых режимах при нулевом расходе воды и минимальном солнечном излучении.

În lucrare se examinează determinarea coeficientului total de pierderi de căldură Uz al colectorului de energie solară, absorbitorul căruia reprezintă un registru din ţevi polimerice, conform rezultatelor experimentale în regimuri termice nestaţionare la un debit de apă de zero şi radiaţia solară minimă.

It is studied thermal loss factor of solar energy collector, which absorber represents the register made from polymeric pipes. Input data are results of tests in non-stationary thermal regime at the zero water flow rate and the minimum sunlight.

Cuvinte-cheie
коллектор солнечной энергии, абсорбер из полимерных труб, коэффицент тепловых потерь, испытания в нестационарном режиме