Acumulator cu apă a energiei solare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
515 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-17 11:44
SM ISO690:2012
KAPRALOV, Anatoli. Acumulator cu apă a energiei solare. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 34-41. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070

Acumulator cu apă a energiei solare

Pag. 34-41

Kapralov Anatoli
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Представлена конструкция простого солнечного нагревателя воды на санитарно- бытовые нужды для сельских и пригородных потребителей в весенне-летний период и результаты натурных испытаний такого полномасштабного нагревателя.

Este prezentatâ construcţia încâlzitorului solar simplu de apă utilizat în scopuri sanitaro-menajere pentru consumatorii rurari şi din suburbii în perioada primâvară-vară şi rezultatele testerilor în natura a acestui încălzitor.

It is presented the construction of a simple solar water heater for sanitary needs of the rural and suburban consumers and its field tests results.

Cuvinte-cheie
солнечная радиация,

прозрачная теплоизоляция

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Acumulator cu apă a energiei solare">
<meta name="citation_author" content="Kapralov Anatoli">
<meta name="citation_publication_date" content="2009/09/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Problemele Energeticii Regionale">
<meta name="citation_volume" content="11">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="34">
<meta name="citation_lastpage" content="41">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/3.Acumulator%20cu%20apa%20a%20energiei%20solare.pdf">