Acumulator cu apă a energiei solare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
510 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-17 11:44
SM ISO690:2012
KAPRALOV, Anatoli. Acumulator cu apă a energiei solare. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 34-41. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070

Acumulator cu apă a energiei solare

Pag. 34-41

Kapralov Anatoli
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Представлена конструкция простого солнечного нагревателя воды на санитарно- бытовые нужды для сельских и пригородных потребителей в весенне-летний период и результаты натурных испытаний такого полномасштабного нагревателя.

Este prezentatâ construcţia încâlzitorului solar simplu de apă utilizat în scopuri sanitaro-menajere pentru consumatorii rurari şi din suburbii în perioada primâvară-vară şi rezultatele testerilor în natura a acestui încălzitor.

It is presented the construction of a simple solar water heater for sanitary needs of the rural and suburban consumers and its field tests results.

Cuvinte-cheie
солнечная радиация,

прозрачная теплоизоляция

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-9452</cfResPublId>
<cfResPublDate>2009-09-01</cfResPublDate>
<cfVol>11</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>34</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/9452</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Acumulator cu apă a energiei solare</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>солнечная радиация; прозрачная теплоизоляция</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Представлена конструкция простого солнечного нагревателя воды на санитарно-
бытовые нужды для сельских и пригородных потребителей в весенне-летний период и
результаты натурных испытаний такого полномасштабного нагревателя.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Este prezentatâ construcţia încâlzitorului solar simplu de apă utilizat în scopuri sanitaro-menajere
pentru consumatorii rurari şi din suburbii în perioada primâvară-vară şi rezultatele testerilor în natura a acestui
încălzitor.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>It is presented the construction of a simple solar water heater for sanitary needs of the rural and
suburban consumers and its field tests results.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13246</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-09-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13246</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13246-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2009-09-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Kapralov</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Anatoli</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>