Noțiunea și clasificarea semnăturilor în grafoscopie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
469 14
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-17 21:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.98 (395)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (833)
SM ISO690:2012
GOLUBENCO, Gheorghe; COSTEA, Mihai. Noțiunea și clasificarea semnăturilor în grafoscopie. In: Studii Juridice Universitare. 2018, nr. 3-4(43-44), pp. 119-126. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.3643396
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122

Noțiunea și clasificarea semnăturilor în grafoscopie

The Notion and Classification of Signature in Grafology

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3643396
CZU: 343.98

Pag. 119-126

Golubenco Gheorghe, Costea Mihai
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2020


Rezumat

The authors of the present work analyses modern signatures from a historical-evolving point of view and proposes a definition and classification of signatures based on the graphic information a signature contains. Examining the stages of the signature identification examination carried out by the expert, the author highlights some specific features of signature investigation, that must be taken into consideration by the graphologic specialists.

În lucrare autorii analizează semnătura contemporanilor noştri în aspect istorico-evolutiv, propune o definiţie şi o clasificare a acestora după volumul de informaţie grafică cuprinsă în conţinutul lor. Examinând etapele cercetării identificatoare a semnăturilor de către expert, autorul scoate în evidenţă unele particularităţi în cercetarea semnăturilor, demne de a fi luate în considerare de către specialiştii grafoscopişti.

Cuvinte-cheie
handwriting, signature, simplified signature, graphological expertise, stages of signature examination,

scris, semnătură, semnătură prescurtată, expertiză grafoscopică, etapele cercetării semnăturilor