Oportunitatea punerii în aplicare a unor instituții ale justiției tranziționale în contextul procesului de reconciliere ale unei societăți post-conflict: aspect comparat (partea II)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
341 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-11 20:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341 (1613)
Drept internațional (1470)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie. Oportunitatea punerii în aplicare a unor instituții ale justiției tranziționale în contextul procesului de reconciliere ale unei societăți post-conflict: aspect comparat (partea II). In: Studii Juridice Universitare. 2018, nr. 3-4(43-44), pp. 13-23. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.3638177
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122

Oportunitatea punerii în aplicare a unor instituții ale justiției tranziționale în contextul procesului de reconciliere ale unei societăți post-conflict: aspect comparat (partea II)

Opportunity of Implementing Certain Institutions of Transitional Justice in the Context of the Reconciliation Process of a Post-Conflict Society: Comparative Aspect (part II)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3638177
CZU: 341

Pag. 13-23

Gamurari Vitalie
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2020


Rezumat

The implementation of transitional justice institutions is a complicated process, but nevertheless dynamic, conditioned by various factors, including political, legal, historical, religious, etc. Thus, this process cannot be a uniform one, and this fact inevitably conditions the effects that are produced in relations with the respective society. Traditionally, experts in the field are divided into two groups — adepts of judicial prosecution and supporters of amnesty processes in the forms existing in the context of transitional justice. This is also beneficial for the Republic of Moldova. There are two sensitive moments that require the transitional justice concept — the unresolved “Transnistrian” conflict and the society divided for political criteria.

Punerea în aplicare a instituţiilor justiţiei tranziţionale este un proces complicat, dar totodată dinamic, care este condiţionat de diverşi factori, inclusiv de ordin politic, juridic, istoric, religios etc. Astfel, acest proces nu poate fi unul uniform, fapt ce inevitabil condiţionează efectele produse în raport cu societatea respectivă. Tradiţional, experţii în domeniu se împart în două grupe — adepţi a urmăririlor judiciare şi susţinătorii proceselor de amnistie în formele existente în contextul justiţiei tranziţionale. Acest lucru este benefic şi pentru Republica Moldova care are două momente sensibile ce impun conceptul justiţiei tranziţionale — conflictul „transnistrean” nesoluţionat şi o societate dezbinată pe criterii de ordin politic.

Cuvinte-cheie
transitional justice, conflict, reconciliation, lustration, amnesty, legal proceedings,

justiţie tranziţională, conflict, reconciliere, lustraţie, amnistiere, urmăriri judiciare