Sinteza 8-metil-2-decilpropanoatului – componentul activ al feromonului sexual sintetic al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb, Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
175 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-05 09:55
SM ISO690:2012
ERHAN, Tatiana; ODOBESCU, Vasilisa; RĂILEANU, Natalia. Sinteza 8-metil-2-decilpropanoatului – componentul activ al feromonului sexual sintetic al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb, Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 81. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Sinteza 8-metil-2-decilpropanoatului – componentul activ al feromonului sexual sintetic al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb, Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte


Pag. 81-81

Erhan Tatiana, Odobescu Vasilisa, Răileanu Natalia
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2020