Modernizarea intelectualului român: Titu Maiorescu
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
532 18
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-22 14:01
SM ISO690:2012
NEDELEA, Gabriel. Modernizarea intelectualului român: Titu Maiorescu . In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective: Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice, 28-29 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2018, Vol. 4, pp. 72-77. ISBN 978-9975-76-251-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4, 2018
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 28-29 septembrie 2018

Modernizarea intelectualului român: Titu Maiorescu


Pag. 72-77

Nedelea Gabriel
 
Universitatea din Craiova
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2020


Rezumat

Prin inițiativa și amplitudinea critică, ce a dus și la instituirea societății culturale private Junimea, Titu Maiorescu devine primul intelectual român modern, în toată puterea cuvântului. Demersurile sale slăbesc relațiile de putere din câmpurile intelectuale constituite de pașoptiști, solicitând sincronizarea cu Occidentul atât în plan epistemologic, cât și în plan cultural în genere. Lucrarea de față analizează schimbarea de paradigmă în definirea statutului intelectualului român produsă de Titu Maiorescu.  

By means of his critical initiative and amplitude – which also led to the establishment of the private cultural society Junimea – Titu Maiorescu became the first true modern Romanian intellectual. His endeavours weakened the power relations within the intellectual fields established by the Forty-Eighters, by requesting the synchronisation with the Occident both at epistemological level, as well as, more generally, at cultural level. The present paper analyses the change of paradigm which Titu Maiorescu brought about in the definition of the Romanian intellectual’s status.  

Cuvinte-cheie
maiorescianism, criticism, Junimea, sincronism, intelectual,

Maiorescianism, criticism, Junimea, synchronism, intellectual

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Nedelea, G.</creatorName>
<affiliation>Universitatea din Craiova, România</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Modernizarea intelectualului rom&acirc;n: Titu Maiorescu </title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-76-251-9</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>maiorescianism</subject>
<subject>criticism</subject>
<subject>Junimea</subject>
<subject>sincronism</subject>
<subject>intelectual</subject>
<subject>Maiorescianism</subject>
<subject>criticism</subject>
<subject>Junimea</subject>
<subject>synchronism</subject>
<subject>intellectual</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Prin inițiativa și amplitudinea critică, ce a dus și la instituirea societății culturale private Junimea, Titu Maiorescu devine primul intelectual rom&acirc;n modern, &icirc;n toată puterea cuv&acirc;ntului. Demersurile sale slăbesc relațiile de putere din c&acirc;mpurile intelectuale constituite de pașoptiști, solicit&acirc;nd sincronizarea cu Occidentul at&acirc;t &icirc;n plan epistemologic, c&acirc;t și &icirc;n plan cultural &icirc;n genere. Lucrarea de față analizează schimbarea de paradigmă &icirc;n definirea statutului intelectualului rom&acirc;n produsă de Titu Maiorescu. &nbsp;</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>By means of his critical initiative and amplitude &ndash; which also led to the establishment of the private cultural society Junimea &ndash; Titu Maiorescu became the first true modern Romanian intellectual. His endeavours weakened the power relations within the intellectual fields established by the Forty-Eighters, by requesting the synchronisation with the Occident both at epistemological level, as well as, more generally, at cultural level. The present paper analyses the change of paradigm which Titu Maiorescu brought about in the definition of the Romanian intellectual&rsquo;s status. &nbsp;</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>