Sinteza componenţilor activi ai feromonului sexual sintetic al moliei vărgate Anarsia lineatella Zeller E-5-DECA-5-EN-1-OL ŞI E-5-DECA-5-EN-1-IL acetat
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
225 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-11 11:23
SM ISO690:2012
JALBA, Svetlana; ODOBESCU, Vasilisa; ERHAN, Tatiana; NEGUȚĂ, Andrei. Sinteza componenţilor activi ai feromonului sexual sintetic al moliei vărgate Anarsia lineatella Zeller E-5-DECA-5-EN-1-OL ŞI E-5-DECA-5-EN-1-IL acetat. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 41. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Sinteza componenţilor activi ai feromonului sexual sintetic al moliei vărgate Anarsia lineatella Zeller E-5-DECA-5-EN-1-OL ŞI E-5-DECA-5-EN-1-IL acetat


Pag. 41-41

Jalba Svetlana, Odobescu Vasilisa, Erhan Tatiana, Neguță Andrei
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2020