Eudochia Robu: un cod artistic al trecutului pentru prezent și viitor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
278 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-23 01:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75(478)(092) (44)
Pictură (282)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Eudochia Robu: un cod artistic al trecutului pentru prezent și viitor. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 4(55), pp. 154-157. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.3631493
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Eudochia Robu: un cod artistic al trecutului pentru prezent și viitor

Eudochia Robu: un artistic code of the past for the present and future


DOI: 10.5281/zenodo.3631493
CZU: 75(478)(092)
Pag. 154-157

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020


Rezumat

Eudochia Robu (30.12.1958, Borosenii-Noi village, Râşcani) established in the village Mitocul-Vechi of Orhei. Graduate of the Republican College of Fine Arts "Alexandru Plamadeala" (1974–1978) and of the Institute of Architecture, Sculpture and Painting in Saint Petersburg (1978–1986). Between 1986-1993 he works as a painting teacher at the School of Fine Arts for Children in Orhei. Member of the Union of Plastic Artists of the Republic of Moldova (1997). Personal exhibitions: Municipal Library "BogdanPetriceicu Hasdeu" (2003); the Exhibition Center of the Union of Plastic Artists of Moldova "Constantin Brancusi" (2004; 2009); Chisinau Organ Hall (2005); Organization for Security and Cooperation in Europe, Chisinau (2011); “Three Generations” Contemporary Art Exhibition (2016); National Museum of Ethnography and Natural History (2019). Between 1992–2019 he participates in national and international collective exhibitions organized by the Union of Plastic Artists of Moldova. She is present with works in the collections of museums in the Republic of Moldova and Romania.

Eudochia Robu (n. 30.12.1958, în satul Borosenii-Noi, Râşcani), stabilită în comuna Mitocul-Vechi, Orhei. Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (1974–1978) şi a Institutului de Arhitectură, Sculptură şi Pictură din Sankt Petersburg (1978–1986). În anii 1986–1993 activează în calitate de pedagog de pictură la Şcoala de Arte Plastice pentru Copii din Orhei. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova (1997). Expoziţii personale: Biblioteca Municipală „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” (2003); Centrul Expoziţional al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova „Constantin Brâncuşi” (2004; 2009); Sala cu Orgă din Chişinău (2005); Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Chişinău (2011); Expoziția de Artă Contemporană „Trei Generații” (2016); Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (2019). În anii 1992–2019 participă la expoziţiile colective naţionale şi internaţionale organizate de Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova. Este prezentă cu lucrări în colecţiile muzeelor din Republica Moldova şi România.

Cuvinte-cheie
painting, color, exhibitions, time, rustic motif, metaphor, landscape,

pictură, culoare, expoziții, timp, motiv rustic, metaforă, peisaj