Асинхронная машина с массивным ферромагнитным ротором и конденсаторным возбуждением
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
587 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-10-08 16:01
SM ISO690:2012
BÎRLĂDEAN, Alexandru. Асинхронная машина с массивным ферромагнитным ротором и конденсаторным возбуждением . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 1(12), pp. 41-45. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(12) / 2010 / ISSN 1857-0070

Асинхронная машина с массивным ферромагнитным ротором и конденсаторным возбуждением

Pag. 41-45

Bîrlădean Alexandru
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В статье рассмотрена асинхронная машина с массивным ферромагнитным ротором различного конструктивного исполнения, улучшающим ее энергетические показатели. Приведены результаты разработки и экспериментальных испытаний асинхронной машины, работающей в генераторном режиме при пониженной скорости вращения массивного ферромагнитного ротора. Показаны условия и возможности создания асинхронного генератора с конденсаторным возбуждением на основе асинхронной машины с массивным ротором.

În articol se examinează maşina asincronă cu rotor masiv feromagnetic realizat în diferite construcţii, care permit îmbunătăţirea indicilor energetici ai ei. Sunt prezentate rezultatele elaborării şi încercărilor experimentale a maşinii asincrone care funcţionează în regim de generator cu turaţii reduse a rotоrului masiv feromagnetic. Se explică (argumentează) posibilitatea şi condiţiile de realizare a generatorului asincron cu excitaţie capacitivă în baza maşinii asincrone cu rotor masiv.

An asynchronous machine with a massive ferromagnetic rotor of the various designs, improving its energy indicators is considered. Elaboration and experimental tests results of the asynchronous machine working in a generating mode at the lowered speed of rotation of a massive ferromagnetic rotor are presented. Conditions and possibilities of the asynchronous generator creation with capacitor excitation on the basis of the asynchronous machine with a massive rotor are shown as well.

Cuvinte-cheie
асинхронная машина,

массивный ротор, генераторный режим, асинхронный генератор, конденсатор возбуждения