Ştiinţa actuarială şi rolul său în asigurările generale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
388 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-16 21:55
SM ISO690:2012
MANOLE, Tatiana, MAGLA, Angela. Ştiinţa actuarială şi rolul său în asigurările generale. In: Teoria şi practica administrării publice, 22 mai 2012, Chișinău. Chisinau, Moldova: S.C. „Garamont-Studio” S.R.L., 2012, pp. 234-237. ISBN 978-9975-4107-8-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2012
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 22 mai 2012

Ştiinţa actuarială şi rolul său în asigurările generale

Actuarial science and its role in general insurance

Актуарная наука и ее роль в общем страховании


Pag. 234-237

Manole Tatiana1, Magla Angela2
 
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020


Rezumat

The author researches the concept of actuary and his role in general insurance. The actuary’s main function is to assess the risk through statistical methods. In insurance, such a method is used to calculate the premiums, the technical reserves and anuities.

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Ştiinţa actuarială şi rolul său &icirc;n asigurările generale">
<meta name="citation_author" content="Manole Tatiana">
<meta name="citation_author" content="Magla Angela">
<meta name="citation_publication_date" content="2012">
<meta name="citation_collection_title" content="Teoria şi practica administrării publice">
<meta name="citation_firstpage" content="234">
<meta name="citation_lastpage" content="237">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/234-237_7.pdf">