The solution of the cable equations by means of finite difference time domain method
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
541 0
SM ISO690:2012
PATSYUK, Vladimir; RYBACOVA, Galina. The solution of the cable equations by means of finite difference time domain method . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 1(12), pp. 16-21. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(12) / 2010 / ISSN 1857-0070

The solution of the cable equations by means of finite difference time domain method

Pag. 16-21

Patsyuk Vladimir, Rybacova Galina
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

The analysis and comparison of accuracy of numerical solutions received by Finite Difference Time Domain (FDTD) method and Godunov's method at the solution of the cable equations is carried out. It is demonstrated, that at sudden short circuits and at transition to idling mode in numerical solutions received by means of FDTD method for long lines with the distributed parameters appear strong nonphysical oscillations. It is shown, that the settlement scheme offered by authors on the basis of Godunov's method is deprived these lacks and provides high accuracy for the numerical solutions received at the analysis of dynamic modes in long lines, caused by sudden short circuits and line transitions in an idling mode.

S-au analizat şi comparat precizia schemelor de calcul Finite Difference Time Domain (metoda FDTD) şi a schemei numerice de calcul propusă de către Godunov (metoda Godunov) la obţinerea soluţiilor numerice pa ecuaţiilor telegrafiştilor. S-a demonstrat, că în soluţia numerică obţinută în baza metodei FDTT privind procesele dinamice în liniile electrice cu parametri distribuiţi apar oscilaţii puternice, ce nu au provenienţă de origine fizică. Schema modificată de calcul numeric propusă de autori (metoda Godunov) este lipsită de acest dezavantaj şi asigură o precizie mai ridicată la analiza regimurilor de mers în gol şi de scurtcircuit în liniile electrice, care au un caracter aleatoriu de apariţie.

Проведен анализ и сравнение точности численных решений, полученных методом Finite Difference Time Domain (FDTD) и методом Годунова при решении телеграфных уравнений. Показано, что при внезапных коротких замыканиях и при переходе в режим холостого хода в численных решениях полученных с помощью метода FDTD для длинных линий с распределенными параметрами появляются сильные нефизические осцилляции. Показано, что предложенная авторами на основе метода Годунова расчетная схема лишена этих недостатков и обеспечивает высокую точность для численных решений, полученных при анализе динамических режимов в длинных линиях, характеризуемых внезапными короткими замыканиями и переходами линии в режим холостого хода.

Cuvinte-cheie
cable equations, finite difference time domain method, Godunov’s scheme