Energetica este sau nu o problemă mondială?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
455 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-02 08:45
SM ISO690:2012
TÎRŞU, Mihai. Energetica este sau nu o problemă mondială? In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 104-105. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(13) / 2010 / ISSN 1857-0070

Energetica este sau nu o problemă mondială?

Pag. 104-105

Tîrşu Mihai
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-9391</doi_batch_id>
<timestamp>1624302862</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Energetica al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<issue>2(13)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Energetica este sau nu o problemă mondială?</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihai</given_name>
<surname>Tîrşu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>104</first_page>
<last_page>105</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>