Markal application for analysis of energy efficiency in economic activities of the Republic of Moldova and feasible use of renewable energy sources
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
687 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-16 22:08
SM ISO690:2012
ROBU, Sergiu; BYCOVA, Elena V.; SIAKKIS, Philip; GIANNAKIDIS, George. Markal application for analysis of energy efficiency in economic activities of the Republic of Moldova and feasible use of renewable energy sources . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 90-103. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(13) / 2010 / ISSN 1857-0070

Markal application for analysis of energy efficiency in economic activities of the Republic of Moldova and feasible use of renewable energy sources

Pag. 90-103

Robu Sergiu, Bycova Elena V., Siakkis Philip, Giannakidis George
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The paper presents results of analyses of energy efficiency measures and renewable energy sources implementation in the Republic of Moldova using MARKAL model. Detailed analyses of four scenarios are presented for: Reference Scenario; Energy Efficiency Scenario; Renewable Energy Sources Scenario; Energy Efficiency

Articolul prezintă rezultatele cercetării privind implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi a surselor renovabile de energie în Republica Moldova, cu ajutorul modelului MARKAL. Sunt prezentate rezultatele analizei a patru scenarii: Scenariul de referinţă, Eficienţa Energetică, Surse renovabile de energie, Eficienţa Energetică şi Surse renovabile de energie. Sunt identificate costurile şi economiile de energie în urma implementării surselor renovabile de energie şi a măsurilor de eficientă energetică.

Статья представляет результаты анализа внедрения мер по энергосбережению и использования возобновляемых источников энергии в Республике Молдова, с помощью модели МАРКАЛ. Представлен детальный анализ четырех сценариев: базового сценария, внедрения мер по энергоэффективности, внедрения возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Определен потенциал экономии энергии, и стоимости внедрения мер по энергосбережению и освоению возобновляемых источников энергии.

Cuvinte-cheie
energy efficiency, renewable energy sources,

scenarios assessment

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-9390</cfResPublId>
<cfResPublDate>2010-04-01</cfResPublDate>
<cfVol>13</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>90</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/9390</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Markal application for analysis of energy efficiency in economic activities of the Republic of Moldova and feasible use of renewable energy sources
</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>energy efficiency; renewable energy sources; scenarios assessment</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>The paper presents results of analyses of energy efficiency measures and renewable
energy sources implementation in the Republic of Moldova using MARKAL model. Detailed
analyses of four scenarios are presented for: Reference Scenario; Energy Efficiency Scenario;
Renewable Energy Sources Scenario; Energy Efficiency</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Articolul prezintă rezultatele cercetării privind implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi a
surselor renovabile de energie în Republica Moldova, cu ajutorul modelului MARKAL. Sunt prezentate rezultatele
analizei a patru scenarii: Scenariul de referinţă, Eficienţa Energetică, Surse renovabile de energie, Eficienţa
Energetică şi Surse renovabile de energie. Sunt identificate costurile şi economiile de energie în urma implementării
surselor renovabile de energie şi a măsurilor de eficientă energetică.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Статья представляет результаты анализа внедрения мер по энергосбережению и использования
возобновляемых источников энергии в Республике Молдова, с помощью модели МАРКАЛ. Представлен
детальный анализ четырех сценариев: базового сценария, внедрения мер по энергоэффективности, внедрения
возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.
Определен потенциал экономии энергии, и стоимости внедрения мер по энергосбережению и освоению
возобновляемых источников энергии.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-13252</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-6364</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31198</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-31197</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-13252</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-13252-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Робу</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>С.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-6364</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-6364-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bycova</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elena V.</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Быкова</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Е.В.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31198</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31198-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Siakkis</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Philip</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-31197</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-31197-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Giannakidis</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>George</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>