Properties and peculiarities of space-vector-based synchronized modulation for power electronic converters
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
626 0
SM ISO690:2012
OLEŞCIUC, Valentin. Properties and peculiarities of space-vector-based synchronized modulation for power electronic converters . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 81-89. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(13) / 2010 / ISSN 1857-0070

Properties and peculiarities of space-vector-based synchronized modulation for power electronic converters

Pag. 81-89

Oleşciuc Valentin
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

This paper presents brief description of peculiarities of a novel method of synchronized pulsewidth modulation (PWM) for power electronic converters. Comprehensive comparison with standard PWM techniques has been done. Basic aspects of practical relevance of new PWM method have been described.

Aceasta lucrare prezintă o scurtă descriere a unei noi metode de modulare sincronizate pentru convertoare electronice de putere. Este efectuată comparaţia multilaterală cu tehnicile standarde ale modulaţiei a impulsurilor în durată. Sunt descrise aspectele de bază de utilitate practică a noii metodei de modulare.

Описаны базовые особенности нового метода синхронной векторной широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для электронных преобразователей параметров электрической энергии. Выполнен сопоставительный анализ предложенного метода со стандартными разновидностями ШИМ. Продемонстрированы некоторые аспекты практической полезности нового метода синхронной ШИМ.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-9387</doi_batch_id>
<timestamp>1624303191</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Energetica al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Problemele Energeticii Regionale</full_title>
<issn media_type='print'>18570070</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<issue>2(13)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Properties and peculiarities of space-vector-based synchronized modulation for power electronic converters
</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Valentin</given_name>
<surname>Oleşciuc</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2010</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>81</first_page>
<last_page>89</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>