Комплект оборудования для производства твердого биотоплива (Пеллет из лузги подсолнечника)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
621 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-11 19:30
SM ISO690:2012
SLIUSARENCO, Valentin. Комплект оборудования для производства твердого биотоплива (Пеллет из лузги подсолнечника) . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 1-5. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(13) / 2010 / ISSN 1857-0070

Комплект оборудования для производства твердого биотоплива (Пеллет из лузги подсолнечника)

Pag. 1-5

Sliusarenco Valentin
 
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

В работе описана проблема, возникающая при производстве подсолнечного масла методом «горячего» прессования, а именно проблема отходов – лузги семян подсолнечника. Приведены примеры её использования в качестве твёрдого биотоплива. Описаны преимущества гранул из лузги подсолнечника перед традиционными видами твёрдого топлива. Приведена аппаратно-технологическая схема комплекта оборудования для производства топливных гранул из лузги подсолнечника. Приведены характеристики производимых на комплекте пеллет из лузги.

În articol este descrisă o problemă, care are loc în procesul producerii uleiului prin metoda presării “fierbinte”, şi anume problema deşeurilor - coji de seminte ale răsăritei. Sunt prezentate exemple de utilizare a deșeurilor în calitate de biocombustibil solid. Sunt descrise avantajele peletelor din floarea soarelui faţa de tipuri tradiţionale ale combustibilui solid. Este prezentată schema tehnologică a echipamentului pentru producerea peletelor de combustibil produse din floarea soarelui. Sunt prezentate caracteristicile peletelor produse din coajă.

A problem which appears during the process of sunflower oil production by hot-pressing, namely the problem of wastes - husks of sunflower seeds is described in this article. The examples of its use as a solid biofuel are shown. The advantages of sunflower pellets compared to the traditional types of solid fuel are discussed. Hardware and technological scheme of the equipment for the production of fuel pellets made of sunflower is shown. The characteristics of pellets produced from the set of the husk are shown as well.

Cuvinte-cheie
лузга подсолнечника, топливные гранулы, пеллеты, прессование, комплект оборудования