Промышленная теплонасосная установка на диоксиде углерода с испарителями, работающими на различных температурных уровнях и при переменной нагрузке
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
781 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-09 18:40
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; BALANUŢĂ, Anatol; ШИТ, Б.М.. Промышленная теплонасосная установка на диоксиде углерода с испарителями, работающими на различных температурных уровнях и при переменной нагрузке . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 47-58. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(13) / 2010 / ISSN 1857-0070

Промышленная теплонасосная установка на диоксиде углерода с испарителями, работающими на различных температурных уровнях и при переменной нагрузке

Pag. 47-58

Шит М.1, Balanuţă Anatol2, Шит Б.М.1
 
1 Институт энергетики АНМ,
2 Технический Университет Молдовы
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Разработана структурная схема промышленного теплового насоса на диоксиде углерода, функционирующем в сверхкритическом термодинамическом цикле, с двумя параллельно включенными испарителями, работающими на разных температурных уровнях (преимущественно для винодельческих заводов). Тепловой насос предназначен для одновременной выработки тепла и холода и работает при переменной тепловой нагрузке. Показано, как включение эжекторов в схему теплового насоса обеспечивает повышение его тепловой эффективности. Способ построения гидравлической схемы и системы управления обеспечивает полную управляемость теплового насоса.

Este elaborată schema structurală a pompei industriale de căldură pe dioxid de carbon, ce lucrează în ciclul transcritic cu două evaporatoare conectate paralel, ce funcţionează la diferite nivele de temperatură (în prealabil pentru uzinele de vinificare). Pompa de căldură este destinată pentru elaborarea simultană a căldurii şi a frigului şi funcţionează la sarcina termică variabilă. Se demonstrează cum conectarea ejectoarelor în schema pompei de căldură asigură ridicarea efecienței lui termice. Modul de construire a schemei hidraulice şi sistemului de dirijare asigură controlul deplin al pompei de căldură.

The block diagram of an industrial carbon dioxide heat pump working in a supercritical cycle, with two evaporators included in parallel working at different temperature levels (mainly for wine-making factories) is developed. Heat pump is intended for simultaneous production of heat and cold and works at variable thermal loading. It is shown, how an ejector inclusion in the heat pump scheme provides growth of its thermal efficiency. The way of construction of the hydraulic scheme and a control system provides full controllability of the thermal pump.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, диоксид углерода,

испаритель, регулируемый эжектор