Компенсация реактивной мощности тяговой сети электрифицированного железнодорожного транспорта
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
718 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 12:32
SM ISO690:2012
БЕРЗАН, Владимир; ПАЦЮК, В.И.; РИМСКИЙ, Валентин; ТЫРШУ, М.; NICULIN, Andrei; ŞELEAGHIN, Vladimir; NICULIN, Andrei; BERNACKIY, A.. Компенсация реактивной мощности тяговой сети электрифицированного железнодорожного транспорта . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 2(13), pp. 19-34. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(13) / 2010 / ISSN 1857-0070

Компенсация реактивной мощности тяговой сети электрифицированного железнодорожного транспорта

Pag. 19-34

Берзан Владимир, Пацюк В.И., Римский Валентин, Тыршу М., Niculin Andrei, Şeleaghin Vladimir, Niculin Andrei, Bernackiy A.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Предложен метод параметрического анализа компенсации реактивной мощности тяговой сети в зависимости от положения нагрузки на перегоне между двумя тяговыми подстанциями. Получены решения задачи в явном виде при одностороннем и двустороннем питании комплексной нагрузки тяговой сетью. Выполнен параметрический анализ влияния активной нагрузки на характеристики компенсирующих устройств, смонтированных на шинах низкого напряжения тяговых подстанций в зависимости от местоположения этой нагрузки между источниками питания и самой нагрузки. Показано, что в зависимости от точки присоединения активной нагрузки к сети и ее значения компенсирующее устройство в общем случае должно генерировать как индуктивную, так и емкостную реактивную мощность для обеспечения значения коэффициента мощности тяговой сети cosa ф =1.

S-a propus metoda de analiză parametrică privind compensaţia a puterii reactive a reţelei electrice de tracţiune în funcţie de punctul de conectare a sarcinii plasată intre două staţii de tracţiune. S-au obţinut soluţiile în formă evidentă a problemei la alimentarea sarcinii de la o singură sursă şi de la două surse de curent alternativ cu puterea nelimitată. S-a efectuat analiza parametrică privind influenţa sarcinii active asupra parametrilor şi caracteristicilor instalaţiilor de compensare a puterii reactive montate la barele de joasă tensiune a staţiei de tracţiune, precum şi a influenţei valorii acestei sarcini. S-a demonstrat, că în dependenţă de punctul de conectare a sarcinii la reţeaua de tracţiune, a valorii sarcinii instalaţia de compensaţie trebuie să genereze atât putere activă сu caracter capacitiv, cât şi putere cu caracter inductiv pentru a asigura valoarea factorului de putere la barele staţiilor de tracţiune cos ф =1

The method of the parametrical analysis of reactive power compensation of traction network depending on loading position on stage between two traction substations is offered. Problem solutions are received in an explicit form at a unilateral and bilateral supplying of complex loading by traction network. The parametrical analysis of active loading influence on characteristics of the compensating devices mounted on low voltage bars of traction substations depending on a site of this loading between power supplies and the loading is made. It is shown, that depending on point of joining of active loading to network and its values the compensating device generally should generate both inductive, and capacitive reactive power for maintenance of power factor value of traction network cos ф =1.

Cuvinte-cheie
реактивная мощность,

компенсация