Priorităţile Interpolului din perspectiva provocărilor internaţionale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
98 0
SM ISO690:2012
STERPU, Vladimir. Priorităţile Interpolului din perspectiva provocărilor internaţionale. In: Teoria şi practica administrării publice. 22 mai 2012, Chișinău. Chisinau, Moldova: S.C. „Garamont-Studio” S.R.L., 2012, pp. 89-91. ISBN 978-9975-4107-8-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2012
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 22 mai 2012

Priorităţile Interpolului din perspectiva provocărilor internaţionale

Interpol priorities from the perspective of international challenges

Приоритеты Интерпола с учетом международных вызовов


Pag. 89-91

Sterpu Vladimir
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020


Rezumat

This study is based on the identification of the Interpol priorities in the Interpol (International Criminal Police Organization) activity from the view of international challenges. In terms of criminality globalization, Interpol is forced to gain control on the created situation which leads to compromise the modern world security.