O distincţie românească efemeră: Medalia „Pentru Vitejie” (1953-1958)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
370 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-17 12:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929.652(498)”1953-1958” (1)
Heraldică (41)
SM ISO690:2012
TIRON, Tudor-Radu. O distincţie românească efemeră: Medalia „Pentru Vitejie” (1953-1958). In: Heraldica Moldaviae. 1 ianuarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 99-112. ISBN 978-9975-87-450-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Heraldica Moldaviae 2019
Conferința "Heraldica Moldaviae"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2019

O distincţie românească efemeră: Medalia „Pentru Vitejie” (1953-1958)

CZU: 929.652(498)”1953-1958”

Pag. 99-112

Tiron Tudor-Radu
 
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020


Rezumat

Instituită prin Decretul nr. 37 din 20 ianuarie 1953, Medalia „Pentru Vitejie” făcea parte din cea dintâi serie de distincţii ale Republicii Populare Române. Îndeaproape inspirată după o decoraţie sovietică purtând acelaşi nume, Medalia „Pentru Vitejie” reflectă nu numai caracteristicile faleristicii româneşti din perioada timpurie a regimului republican, ci şi relaţiile politice dintre România şi Uniunea Sovietică, înainte şi imediat după moartea lui Stalin.Medalia a fost concepută ca o recompensă destinată militarilor implicaţi „...în apărarea inviolabilităţii graniţelor sau în luptele contra diversioniştilor, spionilor şi alţi (sic!) duşmani ai Republicii Populare Române...”. Medalia nu a fost niciodată conferită, ea fiind abrogată prin Decretul nr. 22 din 15 ianuarie 1958, în cadrul măsurilor de „destalinizare” luate de către autorităţile româneşti.

Instituted by the Decree no. 37 of January 20, 1953, “For Gallantry” Medal belonged the first series of awards of the Romanian People’s Republic. Closely inspired by a Soviet decoration having the same name, “For Gallantry” Medal illustrates not only the features of the Romanian phaleristics during the early period of the republican regime, but also the political relations between Romania and the Soviet Union before and immediately after Stalin’s death. The medal was intended to reward the militaries involved with the protection of the state borders, as well as against “diversionists, spies and other enemies of the Romanian People’s Republic”. The medal was never conferred, being revoked by the Decree no. 22 of January 15, 1958, as a part of the policy of the Romanian authorities of eradicating Stalin’s legacy.

Cuvinte-cheie
Republica Populară Română, Medalia „Pentru Vitejie”, faleristică, relaţii româno-sovietice, destalinizare,

Romanian People’s Republic, “For Gallantry” Medal, phaleristics, Romanian-Soviet relations, de-Stalinization