Simpozioanele de heraldică ale Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
438 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-21 16:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929.6(478)(063) (1)
Heraldică (41)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ-TABAC, Silviu. Simpozioanele de heraldică ale Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore”. In: Heraldica Moldaviae. 1 ianuarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 7-20. ISBN 978-9975-87-450-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Heraldica Moldaviae 2019
Conferința "Heraldica Moldaviae"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2019

Simpozioanele de heraldică ale Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore”

CZU: 929.6(478)(063)

Pag. 7-20

Andrieş-Tabac Silviu
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020


Rezumat

În anii 2003-2018, Societatea de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore” cu sediul la Chişinău a organizat împreună cu mai mulţi parteneri 12 simpozioane de heraldică. Autorul trece în revistă programele acestor simpozioane şi urmăreşte soarta fiecărei contribuţii. Pentru comunicările publicate integral sau parţial se oferă referinţele bibliografice respective, iar pentru cele nepublicate se face menţiunea „nepublicat”.

Between 2003 and 2018, assisted by several partners, “Paul Gore” Society of Genealogy, Heraldry and Archivistics of Chişinău organized 12 symposia of heraldry. The author encompass the schedule of all the symposia, following the course of each contribution. Thus, all the published lectures are mentioned together with the corresponding bibliographic indications, while the unpublished ones are appropriately referred to.

Cuvinte-cheie
simpozion de heraldică, Chisinau, heraldică, sigilografie, numismatică, vexilologie, faleristică, emblematică, semiotică,

heraldry symposia, Chisinau, heraldry, sphragistics, numismatics, vexillology, phaleristics, emblematics, semiotics

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Andrieş-Tabac, S.G.</creatorName>
<affiliation>Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Simpozioanele de heraldică ale Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică &bdquo;Paul Gore&rdquo;</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-87-450-2</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>simpozion de heraldică</subject>
<subject>Chisinau</subject>
<subject>heraldică</subject>
<subject>sigilografie</subject>
<subject>numismatică</subject>
<subject>vexilologie</subject>
<subject>faleristică</subject>
<subject>emblematică</subject>
<subject>semiotică</subject>
<subject>heraldry symposia</subject>
<subject>Chisinau</subject>
<subject>heraldry</subject>
<subject>sphragistics</subject>
<subject>numismatics</subject>
<subject>vexillology</subject>
<subject>phaleristics</subject>
<subject>emblematics</subject>
<subject>semiotics</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>929.6(478)(063)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n anii 2003-2018, Societatea de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică &bdquo;Paul Gore&rdquo; cu sediul la Chişinău a organizat &icirc;mpreună cu mai mulţi parteneri 12 simpozioane de heraldică. Autorul trece &icirc;n revistă programele acestor simpozioane şi urmăreşte soarta fiecărei contribuţii. Pentru comunicările publicate integral sau parţial se oferă referinţele bibliografice respective, iar pentru cele nepublicate se face menţiunea &bdquo;nepublicat&rdquo;.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Between 2003 and 2018, assisted by several partners, &ldquo;Paul Gore&rdquo; Society of Genealogy, Heraldry and Archivistics of Chişinău organized 12 symposia of heraldry. The author encompass the schedule of all the symposia, following the course of each contribution. Thus, all the published lectures are mentioned together with the corresponding bibliographic indications, while the unpublished ones are appropriately referred to.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>