On a case of stability of unperturbated motion governed by the ternary differential critical system with quadratic nonlinearities
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
226 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.925 (15)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (152)
SM ISO690:2012
NEAGU, Natalia; POPA, Mihail. On a case of stability of unperturbated motion governed by the ternary differential critical system with quadratic nonlinearities. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 2(8), pp. 51-57. ISSN 2537-6284.
10.36120/2587-3644.v8i2.51-57
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284

On a case of stability of unperturbated motion governed by the ternary differential critical system with quadratic nonlinearities

Asupra unui caz de stabilitate a mișcării neperturbate guvernate de sistemul critic diferențial ternar cu neliniarități pătratice


DOI: 10.36120/2587-3644.v8i2.51-57
CZU: 517.925
Pag. 51-57

Neagu Natalia1, Popa Mihail23
 
1 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau,
2 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
3 Moldova Tiraspol State University
 
Disponibil în IBN: 29 ianuarie 2020


Rezumat

The Lyapunov series and the conditions of stability of unperturbed motion has been determined by ternary differential critical system with quadratic nonlinearities in a non-singular case

A fost determinată seria Lyapunov și condițiile de stabilitate a mișcării neperturbate guvernate de sistemul critic diferențial ternar cu neliniarități pătratice într-un caz nesingular.

Cuvinte-cheie
Differential systems, stability of unperturbed motion, center-affine comitant and invariant, Group,

Sistem diferențial, stabilitatea mișcării neperturbate, comitanți și invatianți centro-afini, grup