Аспекты проблемы стимулирования внедрения тепловых насосов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
624 1
SM ISO690:2012
БЕРЗАН, Владимир; РОБУ, С.; ШИТ, М.. Аспекты проблемы стимулирования внедрения тепловых насосов . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 1(15), pp. 90-94. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(15) / 2011 / ISSN 1857-0070

Аспекты проблемы стимулирования внедрения тепловых насосов

Pag. 90-94

Берзан Владимир, Робу С., Шит М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Выявлены причины стимулирования использования тепловых насосов в промышленно развитых странах. Рассмотрена схема получения выгод государством за счет стимулирования внедрения тепловых насосов.

Au fost identificate motivele stimulării utilizării pompelor de căldură în ţările industrial dezvoltate. Este examinată schemă obţinerii de beneficii de către stat în urma stimulării implementării pompelor de căldură

There were identified reasons for incentives of the implementation of heat pumps by the Governement of industial developped countries. It is considered scheme of obtaining of benefits for the Governement as a result of heat pump incentives.

Cuvinte-cheie
тепловой насос,

стимулирование внедрения