Problemele sincronizării realității cu expresia ei artistică pe ecran
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
332 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 15:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
791.229(478)04.061 (1)
Divertisment. Jocuri. Sport (1111)
SM ISO690:2012
USATÂI, Ion. Problemele sincronizării realității cu expresia ei artistică pe ecran. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2019, nr. 2(35), pp. 108-111. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Problemele sincronizării realității cu expresia ei artistică pe ecran

Problems of synchronizing reality with its artistic expression on the screen


CZU: 791.229(478)04.061
Pag. 108-111

Usatâi Ion
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2020


Rezumat

În sec. XVIII a apărut termenul de Potemkiniadă (de origine rusă – потёмкинские деревни), prin care se face referire la o metodă de falsificare a realității prin înfrumusețare, care provine de la numele lui Grigori Potemkin, general-feldmareșal rus, demnitar al statului și favorit al țarinei Ecaterina a II-a a Rusiei. În istoria cinematografiei basarabene întâlnim frecvent asemenea „fenomen” ca, de exemplu, în perioada socialistă, când toate filmele turnate la „Moldova-Film” trebuiau să corespundă unei singure ideologii: se făcea așa-zisa „lakirovkă” – realitatea propriu-zisă era ascunsă sau modificată pe ecran. Tot ce se arăta și se dădea drept a fi real în filmele din această perioadă erau imagini împodobite cu oameni frumoși și harnici, sate curate, câmpuri bogate cu mulți muncitori etc. În filmul „Între Minciună și Adevăr” (filmul de master al studentului Ion Usatâi) se vorbește detaliat despre această perioadă.

The term Potemkiniadada (from Russian – потёмкинские деревни),appeared in the 18th century, it refers to a method of falsifying reality through beautifying, which comes from the name of Grigori Potemkin, Russian General, state dignitary and favorite of Catherine II of Russia. In the history of Bessarabian cinema we frequently encounter such a „phenomenon“, as in the socialist period, when all the films made at the ” Moldova Film” had to correspond to a single ideology: the so-called „lakirovka“ - the actual reality was hidden or modified on the screen. All that was shown and found to be real in the films of this period were images adorned with beautiful and hardworking people, clean villages, rich fields with many workers etc. In the film „Between Lying and Truth“ ( master’s film of the student Ion Usatâi) we talk in detail about this period.

Cuvinte-cheie
film istorico-biografic, limbaj poetic, limbaj cinematografic, docuficțiune, pluriperspectivism, „MoldovaFilm”, estetica imaginii cinematografice,

historical-biographical film, poetic language, cinematic language, docufiction, pluriperspectivism, Moldova Film, aesthetics of the cinematographic image