Constantin Buşilă - the founder of the Romanian institute of energy
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
627 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
929:[621.3+624.2/.8+625](498) (1)
Biografii și studii înrudite (310)
Electrotehnică (948)
Ingineria construcțiilor în general (45)
Construcția căilor de transport terestru. Construcţii de căi ferate. Construcţii de drumuri (35)
SM ISO690:2012
MANOLEA, Gheorghe. Constantin Buşilă - the founder of the Romanian institute of energy. In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 4, pp. 134-136. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3591608
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 4 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Constantin Buşilă - the founder of the Romanian institute of energy

Constantin Bușilă - fondatorul institutului român de energie

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3591608
CZU: 929:[621.3+624.2/.8+625](498)

Pag. 134-136

Manolea Gheorghe
 
University of Craiova
 
Disponibil în IBN: 27 ianuarie 2020


Rezumat

The lives of some people start in conditions remembered by history, adverse for some. These people, at least some of them, fight against the vicissitudes of life and they win. Some of them dedicate their energy to the other people, and they expect that the other human beings (or life) to tell them, one way or another, “We appreciate you, man!” Sometimes, this really happens, but some other times, other human beings tell them “We condemn you, man!”. The good ones have been forgotten, but the condemnation has a symbolic role: someone must be punished in order those other human beings to be frightened, to enjoy, or to have the feeling that they have won the fight against life. Here is an example of an engineer whose life began dramatically and ended even more dramatically although he set up institutions that function even nowadays.

Viaţa unor oameni începe în condiţii anumite de istorie, nefavorabile pentru unii. Acești oameni, cel puţin unii dintre ei, luptă împotriva vicisitudinilor vieţii și câștigă. Unii dintre ei își dedică energia oamenilor și se așteaptă ca celelalte fiinţe umane (sau viaţa) să le spună, într-un fel sau altul, „Te apreciem, omule!” Uneori, acest lucru se întâmplă întradevăr, dar în altele, anumite fiinţe umane le spun „Noi te condamnăm, omule!”. Cei buni au fost uitaţi, dar condamnarea are un rol simbolic: cineva trebuie pedepsit, pentru ca alte fiinţe umane să fie înspăimântate, sau să se bucure, sau să aibă sentimentul că au câștigat lupta împotriva vieţii. Iată un exemplu de inginer a cărui viaţă a început dramatic și s-a încheiat și mai dramatic, deși a înfiinţat instituţii care funcţionează chiar și în zilele noastre.

Cuvinte-cheie
Constantin Bușilă, Institute of Energy, General Association of the Engineers,

Constantin Bușilă, Institutul de Energie, Asociaţia Generală a Inginerilor

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Manolea, G.</dc:creator>
<dc:date>2019-12-27</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>The lives of some people start in conditions remembered by history, adverse for some. These people, at least some of them, fight against the vicissitudes of life and they win. Some of them dedicate their energy to the other people, and they expect that the other human beings (or life) to tell them, one way or another, &ldquo;We appreciate you, man!&rdquo; Sometimes, this really happens, but some other times, other human beings tell them &ldquo;We condemn you, man!&rdquo;. The good ones have been forgotten, but the condemnation has a symbolic role: someone must be punished in order those other human beings to be frightened, to enjoy, or to have the feeling that they have won the fight against life. Here is an example of an engineer whose life began dramatically and ended even more dramatically although he set up institutions that function even nowadays.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Viaţa unor oameni &icirc;ncepe &icirc;n condiţii anumite de istorie, nefavorabile pentru unii. Acești oameni, cel puţin unii dintre ei, luptă &icirc;mpotriva vicisitudinilor vieţii și c&acirc;știgă. Unii dintre ei &icirc;și dedică energia oamenilor și se așteaptă ca celelalte fiinţe umane (sau viaţa) să le spună, &icirc;ntr-un fel sau altul, &bdquo;Te apreciem, omule!&rdquo; Uneori, acest lucru se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntradevăr, dar &icirc;n altele, anumite fiinţe umane le spun &bdquo;Noi te condamnăm, omule!&rdquo;. Cei buni au fost uitaţi, dar condamnarea are un rol simbolic: cineva trebuie pedepsit, pentru ca alte fiinţe umane să fie &icirc;nspăim&acirc;ntate, sau să se bucure, sau să aibă sentimentul că au c&acirc;știgat lupta &icirc;mpotriva vieţii. Iată un exemplu de inginer a cărui viaţă a &icirc;nceput dramatic și s-a &icirc;ncheiat și mai dramatic, deși a &icirc;nfiinţat instituţii care funcţionează chiar și &icirc;n zilele noastre.</p></dc:description>
<dc:identifier>10.5281/zenodo.3591608</dc:identifier>
<dc:source>Journal of Engineering Sciences  (4) 134-136</dc:source>
<dc:subject>Constantin Bușilă</dc:subject>
<dc:subject>Institute of Energy</dc:subject>
<dc:subject>General Association of the Engineers</dc:subject>
<dc:subject>Constantin Bușilă</dc:subject>
<dc:subject>Institutul de Energie</dc:subject>
<dc:subject>Asociaţia Generală a Inginerilor</dc:subject>
<dc:title><p>Constantin Buşilă - the founder of the Romanian institute of energy</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>