Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
633 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-30 10:11
SM ISO690:2012
COMENDANT, Ion. Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 2(16), pp. 39-52. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(16) / 2011 / ISSN 1857-0070

Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile

Pag. 39-52

Comendant Ion
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în condiţiile cadrului legal existent al ţării poate provoca creşteri însemnate a tarifului la energia electrică, insuportabile capacităţii de plată a consumatorilor. Acest fapt urmează a fi luat în consideraţie la stabilirea obiectivelor de antrenare a surselor regenerabile în balanţa energetică. În baza modelelor de calcul elaborate, în articol este determinat nivelul maxim al energiei provenită din sursele eoliene şi pe biomasă admis a fi antrenat anual la acoperirea sarcinii electrice a ţării.

Renewable energy sources development in the conditions of existing country legal framework may provoke a significant electricity tariff increasing, out of consumer’s capacity to pay for the power consumed. This aspect should be taken into consideration at the stage of aiming the goal of involving the renewable sources in the energy balance. Based on the elaborated models, for wind farms and the sources on biomass the maximum allowed level of electricity generated is determined to satisfy country annual load curve.

Развитие возобновляемых источников энергии в условиях существующего законодательства страны может привести к существенному росту тарифа на электроэнергию, несоизмеримого с платежеспособностью потребителей. Это обстоятельство следует принять во внимании при установлении целей вовлечения в энергобаланс возобновляемых источников энергии. Пользуясь разработанными расчетными моделями, в статье выявлены предельно допустимые значения величин энергий, вырабатываемых на ветровых и основанных на биомассе электростанциях, для покрытия годовой потребности в электроэнергии страны.

Cuvinte-cheie
surse regenerabile,

eoliană, surse pe biomasă, putere limită anuală, capacitatea de plată

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Comendant, I.T.</dc:creator>
<dc:date>2011-04-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în condiţiile cadrului legal existent al
ţării poate provoca creşteri însemnate a tarifului la energia electrică, insuportabile capacităţii
de plată a consumatorilor. Acest fapt urmează a fi luat în consideraţie la stabilirea obiectivelor
de antrenare a surselor regenerabile în balanţa energetică. În baza modelelor de calcul
elaborate, în articol este determinat nivelul maxim al energiei provenită din sursele eoliene şi
pe biomasă admis a fi antrenat anual la acoperirea sarcinii electrice a ţării.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Renewable energy sources development in the conditions of existing country legal framework may
provoke a significant electricity tariff increasing, out of consumer’s capacity to pay for the power consumed.
This aspect should be taken into consideration at the stage of aiming the goal of involving the renewable sources
in the energy balance. Based on the elaborated models, for wind farms and the sources on biomass the maximum
allowed level of electricity generated is determined to satisfy country annual load curve.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>Развитие возобновляемых источников энергии в условиях существующего законодательства
страны может привести к существенному росту тарифа на электроэнергию, несоизмеримого с
платежеспособностью потребителей. Это обстоятельство следует принять во внимании при
установлении целей вовлечения в энергобаланс возобновляемых источников энергии. Пользуясь
разработанными расчетными моделями, в статье выявлены предельно допустимые значения величин
энергий, вырабатываемых на ветровых и основанных на биомассе электростанциях, для покрытия
годовой потребности в электроэнергии страны.</dc:description>
<dc:source>Problemele Energeticii Regionale 16 (2) 39-52</dc:source>
<dc:subject>surse regenerabile</dc:subject>
<dc:subject>eoliană</dc:subject>
<dc:subject>surse pe biomasă</dc:subject>
<dc:subject>putere limită anuală</dc:subject>
<dc:subject>capacitatea
de plată</dc:subject>
<dc:title>Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>