Specii vernale erbacee cu valoare ornamentală din flora pădurilor Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
694 27
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-06 11:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.924(478) (1)
Plante de grădină. Grădinărit (629)
SM ISO690:2012
MÂRZA, Mihail; CIUBUC, Natalia; BURACINSCHI, Natalia; NOVAC, Gheorghe. Specii vernale erbacee cu valoare ornamentală din flora pădurilor Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 6(126), pp. 31-37. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Specii vernale erbacee cu valoare ornamentală din flora pădurilor Republicii Moldova

Herbacea vernal species with ornamental value from forests flora in the Republic of Moldova

CZU: 635.924(478)

Pag. 31-37

Mârza Mihail1, Ciubuc Natalia1, Buracinschi Natalia1, Novac Gheorghe2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2020


Rezumat

Analiza materialelor bibliografice și a speciilor de plante cercetate în teren atestă că pe teritoriul R.Moldova vegeteză un număr considerabil de specii care pot fi introduse în cultură ca plante ornamentale la decorarea grădinilor și a spațiilor verzi. Toate aceste specii au deosebite însușiri ornamentale fiind decorative prin flori, frunziș, fructe sau port. Introducerea acestor specii în spațiile verzi ne va da posibilitatea să cunoașterm mai bine flora, particularitățile folosi-toare ale plantelor, care sunt deosebit de importante pentru viața omului, ne va apropia mai mult de natură.

The analysis of the bibliographic materials and of the species of plants investigated in the field attests that on the territory of R. Moldova vegetates a considerable number of species that can be introduced into the culture as ornamental plants when decorating gardens and green spaces. All these species have special ornamental features being decorative by their flowers, foliage, fruits or garb. The introduction of these species in the green spaces will give us the opportunity to know better the flora, it will bring us closer to nature and will give us the possibility to know better the useful features of the plants, which are particularly important for human life.

Cuvinte-cheie
flora spontană, plante vernale, pădure, cultivarea plantelor, areal de răspândire, fenologie, particu-larități biologice,

spontaneous flora, vernal plants, Forest, plant cultivation, spreading area, Phenology, biological peculiarities

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-92520</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019-12-27</cfResPublDate>
<cfVol>126</cfVol>
<cfIssue>6</cfIssue>
<cfStartPage>31</cfStartPage>
<cfISSN>1814-3237</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/92520</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Specii vernale erbacee cu valoare ornamentală  din flora pădurilor Republicii Moldova</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>flora spontană; plante vernale; pădure; cultivarea plantelor; areal de răspândire; fenologie; particu-larități biologice; spontaneous flora; vernal plants; Forest; plant cultivation; spreading area; Phenology; biological peculiarities</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Analiza materialelor bibliografice și a speciilor de plante cercetate &icirc;n teren atestă că pe teritoriul R.Moldova vegeteză un număr considerabil de specii care pot fi introduse &icirc;n cultură ca plante ornamentale la decorarea grădinilor și a spațiilor verzi. Toate aceste specii au deosebite &icirc;nsușiri ornamentale fiind decorative prin flori, frunziș, fructe sau port. Introducerea acestor specii &icirc;n spațiile verzi ne va da posibilitatea să cunoașterm mai bine flora, particularitățile folosi-toare ale plantelor, care sunt deosebit de importante pentru viața omului, ne va apropia mai mult de natură.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The analysis of the bibliographic materials and of the species of plants investigated in the field attests that on the territory of R. Moldova vegetates a considerable number of species that can be introduced into the culture as ornamental plants when decorating gardens and green spaces. All these species have special ornamental features being decorative by their flowers, foliage, fruits or garb. The introduction of these species in the green spaces will give us the opportunity to know better the flora, it will bring us closer to nature and will give us the possibility to know better the useful features of the plants, which are particularly important for human life.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-42836</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12560</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-45893</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-61346</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-42836</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-42836-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Mârza</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihail</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12560</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12560-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ciubuc</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-45893</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-45893-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Buracinschi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Natalia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-61346</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-61346-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019-12-27T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Novac</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Gheorghe</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>