Sindromul metabolic ca reflectare a dissanogeniei interrelaţiilor psihosomatice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
64 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-008.9:159.923 (1)
Patologie. Medicină clinică (3266)
Psihologie (1017)
SM ISO690:2012
FURDUI, Vlada; LEORDA, Ana; GUGLEA, Viorica; TELEVCO, Anastasia; BEŞETEA, Tatiana. Sindromul metabolic ca reflectare a dissanogeniei interrelaţiilor psihosomatice. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 6(126), pp. 8-13. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Sindromul metabolic ca reflectare a dissanogeniei interrelaţiilor psihosomatice

Metabolic syndrome as reflecting dysanogenicity of psychosomatic interrelations


CZU: 616-008.9:159.923
Pag. 8-13

Furdui Vlada, Leorda Ana, Guglea Viorica, Televco Anastasia, Beşetea Tatiana
 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2020


Rezumat

Sindromul metabolic reprezintă un efect advers al stilului de viață simpato-adrenal și stresogen al omului contempo-ran, care afectează 15-25% din populația globală. Modificările în sfera psihică la persoanele cu sindrom metabolic includ instabilitatea emoţională, tulburări cognitive, stări depresive, anxietate şi ipohondrie, iar manifestările somatice – obezitatea abdominală, precum și creșterea tensiunii arteriale, a conținutului glucozei și a unor indici ai colesterolului în sânge. Tulburările cognitive şi emoţionale, cauzate de rezistenţa la insulină, nu au legătură cu vârsta persoanei cu sindrom metabolic, dar depind de durata afecţiunii. Între severitatea manifestărilor somatice şi psihice ale sindromului metabolic şi nivelul neuromediatorilor excitatori există o corelaţie directă, iar cu nivelul neuromediatorilor inhibitori – o corelaţie inversă.

Metabolic syndrome is an adverse effect of sympathoadrenal and stressogenic lifestyle. Changes in the psychological sphere in people with metabolic syndrome include emotional instability, cognitive disorders, depressive states, anxiety, and hypochondria, and somatic manifestations - abdominal obesity, and increased blood pressure, glucose and indices of cholesterol in the blood. Cognitive and emotional disorders, caused by insulin resistance are unrelated to the age of the person with metabolic syndrome, but depends on disease duration. Between the severity of somatic and psychic manifestations of metabolic syndrome and the level of excitatory neuromediators there is a direct correlation, and with the level of inhibitory neuromediators it is a reverse correlation.

Cuvinte-cheie
cheie: sindrom metabolic, tulburări cognitive şi emoţionale, rezistenţă la insulină, obezitate abdominală, hipertensiune arterială, modificările conţinutului de aminoacizi,

metabolic syndrome, cognitive and emotional disorders, insulin resistance, abdominal obesity, hypertension, changes in amino acid content

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Furdui, V.T.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Leorda, A.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Guglea, V.T.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Televco, A.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Beşetea, T.S.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p> Sindromul metabolic ca reflectare a dissanogeniei interrelaţiilor psihosomatice</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1814-3237</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>cheie: sindrom metabolic</subject>
<subject>tulburări cognitive şi emoţionale</subject>
<subject>rezistenţă la insulină</subject>
<subject>obezitate abdominală</subject>
<subject>hipertensiune arterială</subject>
<subject>modificările conţinutului de aminoacizi</subject>
<subject>metabolic syndrome</subject>
<subject>cognitive and emotional disorders</subject>
<subject>insulin resistance</subject>
<subject>abdominal obesity</subject>
<subject>hypertension</subject>
<subject>changes in amino acid content</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>616-008.9:159.923</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-12-27</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Sindromul metabolic reprezintă un efect advers al stilului de viață simpato-adrenal și stresogen al omului contempo-ran, care afectează 15-25% din populația globală. Modificările &icirc;n sfera psihică la persoanele cu sindrom metabolic includ instabilitatea emoţională, tulburări cognitive, stări depresive, anxietate şi ipohondrie, iar manifestările somatice &ndash; obezitatea abdominală, precum și creșterea tensiunii arteriale, a conținutului glucozei și a unor indici ai colesterolului &icirc;n s&acirc;nge. Tulburările cognitive şi emoţionale, cauzate de rezistenţa la insulină, nu au legătură cu v&acirc;rsta persoanei cu sindrom metabolic, dar depind de durata afecţiunii. &Icirc;ntre severitatea manifestărilor somatice şi psihice ale sindromului metabolic şi nivelul neuromediatorilor excitatori există o corelaţie directă, iar cu nivelul neuromediatorilor inhibitori &ndash; o corelaţie inversă.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Metabolic syndrome is an adverse effect of sympathoadrenal and stressogenic lifestyle. Changes in the psychological sphere in people with metabolic syndrome include emotional instability, cognitive disorders, depressive states, anxiety, and hypochondria, and somatic manifestations - abdominal obesity, and increased blood pressure, glucose and indices of cholesterol in the blood. Cognitive and emotional disorders, caused by insulin resistance are unrelated to the age of the person with metabolic syndrome, but depends on disease duration. Between the severity of somatic and psychic manifestations of metabolic syndrome and the level of excitatory neuromediators there is a direct correlation, and with the level of inhibitory neuromediators it is a reverse correlation.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>