Оценка показателей работы теплового насоса с вихревой трубой
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
693 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-23 11:27
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; ИОЙШЕР, А.; ШИТ, Б.М.. Оценка показателей работы теплового насоса с вихревой трубой . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 3(17), pp. 39-43. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(17) / 2011 / ISSN 1857-0070

Оценка показателей работы теплового насоса с вихревой трубой

Pag. 39-43

Шит М., Шит Б.М., Иойшер А.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Проведен анализ эффективности использования вихревой трубы в тепловом насосе на диоксиде углерода. Тепловой насос предназначен для одновременной выработки теплоты на одном температурном уровне и холода на двух температурных уровнях. Предлагаемая гидравлическая схема сравнивается с известными тепловыми насосами, использующими эжекторы. На конкретном примере показано, что схема с вихревой трубой имеет больший коэффициент тепловой эффективности.

Este efectuată analiza eficacităţii de utilizare a tubului de vârtejuri în pompa de căldură cu dioxid de carbon în calitate de agent frigorific. Pompa de căldură este destinată spre producerea simultană a căldurii la un nivel de temperatură şi frigului pe două nivele de temperatură. Schema propusă este comparată cu pompa de căldură, care utilizează ejectori. La un exemplu concret este demonstrată, că schema cu tub de vârtejuri are coeficientul de performanţă termică mai mare decît cea cu ejectoare.

It is performed analisys of the use of efficiency of the use of vortex tube in heat pump with carbon dioxide as the refrigerant. Heat pump is desinated for parallel production of of heat on one temperature level and cold on two temperature levels. Scheme is compared with heat pump in which ejectors are used. It is demonstrated on the exemple that scheme with the vortex tube has COP increased comparitive with those with ejectors.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, диоксид углерода,

вихревая труба, энергетическая эффективность