Integrarea ştiinţei şi educaţiei – cale spre societatea bazată pe cunoaştere
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
160 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-02 12:32
SM ISO690:2012
STADNIC, Stanislav; BOINCEAN, Boris. Integrarea ştiinţei şi educaţiei – cale spre societatea bazată pe cunoaştere. In: Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 25 mai 2011, Bălți. Bălţi: Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2011, pp. 38-39. ISBN 978-9975-50-060-9 .
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective 2011
Conferința "Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective"
Bălți, Moldova, 25 mai 2011

Integrarea ştiinţei şi educaţiei – cale spre societatea bazată pe cunoaştere


Pag. 38-39

Stadnic Stanislav, Boincean Boris
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2020


Rezumat

Ştiinţa şi educaţia sînt legate reciproc. O revoluţie permanentă ştiinţifică şi tehnologică a condus la globalizare. Globalizarea, la rîndul său, a condus la noile chemări în domeniul educaţiei, inclusiv la asigurarea dezvoltării economice bazate pe cunoaştere (societate bazată pe cunoaştere). Situaţia impune crearea în baza universităţilor existente în ţară a centrelor ştiinţifico-educaţionale.  

Science and education are interrelated. A permanent scientific and technological revolution has led to globalization. Globalization, in turn, led to new needs in education, including providing economic development based on knowledge (knowledge based society). The situation requires the foundation of scientific and educational centers based on existing universities. 

Cuvinte-cheie
ştiinţă, educaţie, producţie, integrare, globalizare, centre ştiinţifico-educaţionale, competențe,

science, education, manufacturing, integration, globalization, scientific and educational centers, skills